Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Σφαίρα και αγκαζέ στη σκηνή για τον Σπύρο Γραμμένο!


του Γιώργου 
Παπαχριστοδούλου
   
Στα Λιθαρίτσια ανεβαίνουμε σπάνια. Δεν μας πάνε τα πόδια. Όταν ανεβαίνεις στο πάρκο, η πόλη απλώνεται δεξιά και αριστερά σου. Σαν να έχεις την εποπτεία του χώρου.